เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

สมาชิกแต่ละประเภทจะใช้เอกสารประกอบการอนุมัติที่ต่างกัน และมีสิทธิ์ในการใช้งานระบบที่ไม่เหมือนกัน
คุณสามารถเลือกสมัครเป็นสมาชิกได้มากกว่าหนึ่งประเภทจากรายการด้านล่างนี้

sports_martial_arts
นักกีฬา
school
ผู้ฝึกสอน
ประเภทต่อสู้
school
ผู้ฝึกสอน
ประเภทท่ารำ
emoji_people
ผู้ตัดสิน
ประเภทต่อสู้
emoji_people
ผู้ตัดสิน
ประเภทท่ารำ
badge
เจ้าหน้าที่โดจัง

บัตรประชาชน

หรือ

หนังสือเดินทาง

(สำหรับชาวต่างชาติ)

* นักกีฬาอายุไม่ถึง 10 ปี
กรุณาอ่านเพิ่มเติม

เกียรติบัตรสายสี

หรือ

Kukkiwon

สายดำดั้ง 1 ขึ้นไป

สายดำดั้ง 2 ขึ้นไป

สายดำดั้ง 2 ขึ้นไป

* สายดำดั้ง 1 สำหรับ Class P

สายดำดั้ง 3 ขึ้นไป

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

(ที่ยังไม่หมดอายุ)

ประเภทต่อสู้

ประเภทท่ารำ

เกียรติบัตรผู้ตัดสิน

(ที่ยังไม่หมดอายุ)

ประเภทต่อสู้

ประเภทท่ารำ

Chat with us on LINE