คำถามที่พบบ่อย

คุณสามารถดูเนื้อหาของคำถามที่พบบ่อยๆได้ด้านล่างนี้ หากคุณยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ โปรดติดต่อกับทีมงานของเราโดยคุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้จากเมนู ติดต่อเรา.

How do I renew my Taekwondo membership? expand_more
To renew your Taekwondo membership, simply navigate to the 'Membership' page and select the renewal option. Follow the prompts to confirm your payment and update your membership details.
How do I create a new account on this website? expand_more
To create a new account on this website, click on the 'Sign Up' button located in the top right corner of the homepage. Follow the prompts to enter your personal and account details and create your new account.
How long does it take for my Taekwondo membership to be approved? expand_more
Typically, Taekwondo membership approval takes between 24-48 hours. You will receive an email notification once your membership has been approved or if any additional information is needed to complete the approval process.
How can I improve my Taekwondo skills using this website? expand_more
To improve your Taekwondo skills using this website, you can access our library of training videos, participate in online classes, and connect with other members in our community forums.
What are the benefits of having a Taekwondo membership? expand_more
As a Taekwondo member, you will have access to exclusive training content, discounts on merchandise, and the ability to participate in local and national competitions.
How do I change my payment information for my Taekwondo membership? expand_more
To update your payment information for your Taekwondo membership, please navigate to the 'Account' page and follow the prompts to enter your new payment details.
Chat with us on LINE